Het sollicitatiegesprek

Het sollicitatiegesprek: Valkuilen en vaardigheden

Elk sollicitatiegesprek kent in principe vijf algemene valkuilen: afhankelijk opstellen, algemene antwoorden geven, in de verdediging schieten, afgeven op zaken in het verleden, geen structuur aanbrengen. Deze valkuilen zijn lang niet bij iedereen bekend waardoor veel sollicitanten zich vaak slechter presenteren dan nodig is. Omdat men meestal geen duidelijke feedback krijgt over de manier waarop men het gesprek heeft gevoerd maakt men de volgende keer precies dezelfde fouten. Men trapt in dezelfde valkuilen. In de video wordt een onderscheid gemaakt tussen een valkuil en een vaardigheid. Onder een valkuil verstaan we die vragen en opmerkingen van de selectiecommissie die de sollicitant gemakkelijk tot niet effectief of onhandig gedrag verleiden. Met een vaardigheid bedoelen we dát gedrag van de sollicitant dat hem of haar in staat stelt om de valkuil te gebruiken om zichzelf juist extra te profileren!

Bij elke valkuil hoort dus een vaardigheid. Elke valkuil met bijbehorende vaardigheid wordt in twee nagespeelde situaties aan de hand van een veel gestelde vraag gedemonstreerd. In het eerste fragment ziet u hoe de sollicitant in de valkuil trapt, in het tweede laat hij/zij de vaardigheid zien om hiermee om te gaan. In totaal ziet u in tien scènes een fout en een goed voorbeeld. Door het vaak grote verschil tussen het foute en het goede fragment worden de leerpunten snel duidelijk. Na elk fout fragment wordt in een korte tekst de valkuil en het effect op de sollicitant getoond. Na het goede fragment ziet u in een korte tekst de vaardigheid die de sollicitant gebruikt en het effect op zijn of haar gedrag. Bijvoorbeeld wanneer de sollicitant zich te afhankelijk opstelt is het effect dat hij/zij steeds minder grip op het gesprek krijgt. Als vaardigheid staat daar tegenover om het gesprek te sturen naar de sterke kanten met het effect dat er geen kruisverhoor ontstaat maar een gesprek op basis van gelijkwaardigheid. Deze productie van Hollandse bodem is een bestseller op het gebied van sollicitatie-gesprekken.

Bekijk hier de film Het sollicitatiegesprek: valkuilen en vaardigheden.

Verkrijgbaar online en op DVD. Talen: Nederlands

Gerelateerde producten

Kaartspel: Kwaliteitenspel, Kleurrijk persoonlijkheidsspel

Handleiding Kwaliteitenspel: Ringband met 20 spelvormen voor het Kwaliteitenspel.

Zakboekje: Goed, beter, best.