Competentietesten

TFC is uitgesproken voorstander van testen op basis van 360º-feedback, waar het gaat om het vaststellen van aanwezige vaardigheden cq competenties. Deze testvorm kent zeer geringe kosten, vraagt zeer weinig tijd en en de validiteit ervan benadert die van complete assessments. Een nadere beschouwing vindt u hier.

Stel de competenties van de deelnemers vast voordat het programma start (pre-testing) en nogmaals na afronding (post-testing). Dat biedt de volgende voordelen:

  • de pre-test maakt duidelijk welke vaardigheden te verbeteren zijn. U kunt daar het programma beter op afstemmen.
  • de pre-test maakt ook de deelnemer bewust van zijn leerdoelen. Dit komt de motivatie voor actieve deelname aan het programma ten goede.
  • de post-test toont wat de deelnemer heeft geleerd en welke aspecten nog nadere aandacht behoeven, waarop een vervolgtraject kan worden afgestemd.
  • de post-test maakt ook duidelijk in hoeverre de overeengekomen doelstellingen van het trainingstraject zijn gehaald.

TFC biedt een grote serie 360º-feedback testen aan, de zogeheten Vaardigheidsmeters©.

U heeft de keuze van testen uit een 25-tal competentiegebieden binnen de groepen Communicatie, Management en Persoonlijke Ontwikkeling. De toelichting op al deze tests vind u hier.

Terug>>